Sportattesten/keuring

Sportattesten worden niet meegegeven ZONDER consultatie. U kan thuis online een preventief sportmedisch onderzoek doen op de website http://www.sportkeuring.be. Dit online document is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is om te sporten.

Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht moet  worden, dan ben je hier aan het juiste adres. Alles hangt af van leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan. Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatief) als wie deelneemt aan wedstrijden (competitief), met uitzondering van professionele topsporters. Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.

Je kan de vragen beantwoorden en achteraf het document afdrukken. Dit document breng je vervolgens mee naar de consultatie. Vooraleer een attest wordt opgemaakt, word je eerst nog klinisch onderzocht. In uitzonderlijke gevallen kan er ook een EKG in rust worden genomen of een bloedafname.