Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier. Het omvat de socio-administratieve gegevens van de patiënt, zijn antecedenten, een lijst van problemen, verslagen van geneesheer-specialisten en andere zorgverstrekkers, de chronische behandelingen. Persoonlijke notities van de arts maken geen deel uit van het GMD. Het beheer van het GMD behelst onder andere de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag (actueel € 29,98)  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging of huisbezoek door uw huisarts.