Wie heeft mogelijks corona?

Personen met: 

  • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden

  • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn

  • Vermoeidheid

  • Geur- en smaakverlies

  • Verkoudheid

  • Diarree

Wanneer u één of meerdere van deze symptomen heeft, bel ons secretariaat voor een afspraak. Er zijn aparte consultaties voorzien. De arts beslist of u in aanmerking komt voor een test. In afwachting van de consultatie, installeer de coronAlertapp en genereer een code. Met deze code kan u bij testname het resultaat gemakkelijk zelf raadplegen. 


Wat bij een hoogrisicocontact? 

GA METEEN IN QUARANTAINE! Dit is belangrijker dan de coronatest!

Bel ons secretariaat, wij bellen u terug. Testafname gebeurt ten vroegste 5 dagen na het hoogrisicocontact en zo mogelijk in het testcentrum - oud politiekantoor - Onderwijslaan 75 - Ninove. 

In afwachting van ons telefoontje, genereer al een code op de coronAlertapp. Met deze code kan u het resultaat gemakkelijk zelf raadplegen. 


Wat na terugkeer vakantie?

Het elektronische Public Health Passenger Locator Form (PLF) moet ingevuld worden door iedereen die naar België terugkeert. Nadien ontvangt u een QR code, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden. Indien blijkt dat u terugkeert uit een rode zone en mogelijk risico op besmetting gelopen hebt, zal u bijkomend per sms gevraagd worden om minstens 7 dagen in quarantaine te gaan en om u te laten testen. U ontvangt een QR code hiervoor.